Giải bài 3 trang 154 SGK Vật Lý lớp 10

Trả lời bài 3 trang 154 sách giáo khoa vật lý lớp 10: Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

Đề bài

Nêu các tính chất của chuyển động của phân tử.

Trả lời bài 3 trang 154 SGK Lý 10

-  Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

-  Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng cao.

-  Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình.

Xem bài hướng dẫn trả lời bài 4 trang 154 skg lý lớp 10

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài 3 trang 154 SGK Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu