Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 3 trang 15 sách giáo khoa toán 5 phần luyện tập chung 1

Xem ngay hướng dẫn cách làm và đáp án bài 3 trang 15 tiết học luyện tập chung phần 1 sách giáo khoa toán lớp 5 tập 1.

Bài 3 (Luyện tập chung): Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 1dm = ... m

3dm = ... m

9dm = ... m 

b) 1g = ... kg

8g = ... kg

25g = ... kg 

c) 1 phút = ... giờ

6 phút = ... giờ

12 phút = ... giờ

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 15 sách giáo khoa toán 5 phần 1 ý 1
Đáp án bài 3 trang 15 sách giáo khoa toán 5 phần 1 ý 2
Đáp án bài 3 trang 15 sách giáo khoa toán 5 phần 1 ý 3
 

doctailieu.com
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu