Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 3 trang 144 sgk

Các em được làm quen với một khái niệm mới vô cùng quan trọng đó là định luật bảo toàn năng lượng

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài

Phát biểu định luật bảo toàn năng lượng.

Đáp án

Định luật bảo toàn năng lượng: 
Nếu không có tác dụng của lực khác (như lực cản, lực ma sát,...)thì trong quá trình chuyển động, cơ năng của một vật là một đại lượng bảo toàn.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 3 trang 144 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu