Bài 3 trang 136 sgk vật lí 10

Xem cách làm và đáp án bài 3 trang 136 sgk vật lí lớp 10
Mục lục nội dung

Đề bài

Câu nào sai trong các câu sau?
Động năng của vật không đổi khi vật

A. Chuyển động thẳng đều.
B. Chuyển động với gia tốc không đổi.
C. Chuyển động với gia tốc.
D. Chuyển động cong đều.

Đáp án bài 3 trang 136 sgk vật lí 10

Chọn B

Chuyển động có gia tốc không đổi là chuyển động thẳng biến đổi đều, vận tốc của vật vẫn biến đổi nên động năng cũng biến đổi.

» Bài tiếp theo: Bài 4 trang 136 SGK Vật lý 10

Hiền Phạm (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X