Cách giải bài 3 trang 128 sgk đại số lớp 10

Tiếp tục là dạng bài tìm trung bình cộng của các bảng tần số đã cho, tìm phương sai và xét độ đồng đều
Mục lục nội dung

Đề bài:

Cho hai bảng phân bố tần số ghép lớp

Khối lượng của nhóm cá mè thứ nhất

dap-an-bai-3-trang-128-sgk-dai-so-lop-10
Khối lượng của nhóm cá mè thứ hai

dap-an-bai-3-trang-128-sgk-dai-so-lop-10
a) Tính các số trung bình cộng của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

b) Tính phương sai của các bảng phân bố tần số ghép lớp đã cho.

c) Xét xem nhóm cá nào có khối lượng đồng đều hơn?

Đáp án:

Số trung bình cộng của nhóm cá thứ nhất:

dap-an-bai-3-trang-128-sgk-dai-so-lop-10
Số trung bình cộng của nhóm cá thứ hai:

dap-an-bai-3-trang-128-sgk-dai-so-lop-10

Cập nhật ngày 20/09/2018 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM