Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Hướng dẫn giải bài 3 trang 118 sgk Vật Lý lớp 10

Từ khái niệm về ngẫu lực em hãy viết phương trình momen của ngẫu lực

Đề bài

Viết công thức tính momen của ngẫu lực. Momen của ngẫu lực có đặc điểm gì?

Đáp án

M = F.d  
  Trong đó:
      F: độ lớn của mỗi lực (N).
      d: khoảng cách giữa hai giá của hai lực gọi là cánh tay đòn của ngẫu lực (m)
  Momen của ngẫu lực không phụ thuộc vào vị trí của trục quay, miễn là trục quay vuông góc với mặt phẳng của ngẫu lực.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn giải bài 3 trang 118 sgk Vật Lý lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu