Cách giải bài 3 trang 118 sgk đại số lớp 10

Lập bảng cơ cấu dựa vào biểu đồ cho trước, ở đây các em làm quen với biểu đồ hình quạt
Mục lục nội dung

Đề bài:

Dựa vào biểu đồ hình quạt dưới đây (h.38) hãy lập bảng cơ cấu như trong ví dụ 2

Cách giải bài 3 trang 118 sgk đại số lớp 10

Đáp án:

Bảng cơ cấu giá trị sản suất công gnhiệp trong nước năm 2000 phân theo thành phần kinh tế phần trăm dựa theo biểu đồ hình quạt đã cho là:

Cách giải bài 3 trang 118 sgk đại số lớp 10

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X