Mục lục bài học

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 3 trang 113 sgk

Tiếp tục các em luyện tập các dạng toán về lập bảng phân bố với tần số ghép lớp

Đề bài:

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Khối lượng của 30 củ khoai thu hoạch được ở công trường T (đơn vị: g)

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 3 trang 113 sgk
Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp sau

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 3 trang 113 sgk
Đáp án:

Bảng phân phối tần số và tần suất ghép lớp

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 3 trang 113 sgk
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu