Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 3 trang 113 sgk

Tiếp tục các em luyện tập các dạng toán về lập bảng phân bố với tần số ghép lớp

Đề bài:

Cho các số liệu thống kê ghi trong bảng sau

Khối lượng của 30 củ khoai thu hoạch được ở công trường T (đơn vị: g)

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 3 trang 113 sgk
Lập bảng phân bố tần số và tần suất ghép lớp, với các lớp sau

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 3 trang 113 sgk
Đáp án:

Bảng phân phối tần số và tần suất ghép lớp

Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 3 trang 113 sgk
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải toán Đại Số lớp 10 Bài 3 trang 113 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu