Cách giải bài 3 trang 110 sgk Vật Lý lớp 10

Nêu những điều kiện cần có của cân bằng của vật có mặt chân đế

Đề bài

Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là gì?

Đáp án

Điều kiện cân bằng của một vật có mặt chân đế là giá của trọng lực phải xuyên qua mặt chân đế (hay trọng tâm rơi trên mặt chân đế).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X