Đáp án bài 3 trang 44 sách giáo khoa Vật lý lớp 11

Xem ngay câu trả lời bài 3 trang 44 SGK vật lý lớp 11 tiết học bài 7 về dòng điện không đổi, nguồn điện
Mục lục nội dung

Bài 3. Cường độ dòng điện được xác định bằng công thức nào?

Trả lời

Cường đô dòng điện được xác định bằng công thức sau:

bài 3 trang 44 SGK vật lý lớp 11

Trong đó: Δq là điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong thời gian Δt .

Đối với dòng điện không đổi thì I = q/t

Huyền Chu (Tổng hợp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X