Đáp án bài 3 trang 101 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem ngay hướng dẫn giải bài 3 tiết luyện tập chung trang 101 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 3 Luyện tập chung : Hình bên tạo bởi hình chữ nhật và hai nửa hình tròn (xem hình vẽ). Tính diện tích hình đó.

bài 3 trang 101 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Đáp án

Chiều dài hình chữ nhật là:

7 x 2 = 14 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

14 x 10 = 140 (cm²)

Diện tích hai nửa hình tròn là:

7 x 7 x 3,14 = 153,86 (cm²)

Diện tích cả hình đó là:

140 + 153,86 = 293,86 (cm²)

Đáp số: 293,86cm²

doctailieu.com
Back to top