Giải toán hình học lớp 10 bài 24 trang 66 sgk

Khi đã biết tạo độ chính xác của hai điểm hãy tính khoảng cách của hai điểm đó

Đề bài

Cho điểm M = (1;-2)N = (-3;4). Khoảng cách giữa hai điểm M N là?

Giải toán hình học lớp 10 bài 24 trang 65 sgk

Đáp án


Giải toán hình học lớp 10 bài 24 trang 65 sgk
Chọn D

doctailieu.com
Tải về
Back to top