Hình học lớp 10 đáp án bài 23 trang 65 sgk

Cho biết tọa độ điểm đầu và điểm cuối của các vectơ tính toán số đo góc của hai vectơ đó

Đề bài Hình học lớp 10 đáp án bài 23 trang 65 sgk

Đáp án

Sử dụng công thức cosin của hai góc giữa hai vectơ
Hình học lớp 10 đáp án bài 23 trang 65 sgk
Chọn C

doctailieu.com
Tải về
Back to top