Đáp án bài 21 trang 65 sgk hình học lớp 10

Tính toán giá trị lượng giác của một góc trong một tam giác khi biết độ dài các cạnh của tam giác đó

Đề bài

Tam giác ABC AB = 4cm, BC = 7cm, CA = 9cm. Giá trị của cos A là?

Đáp án bài 21 trang 65 sgk hình học lớp 10

Đáp án


Đáp án bài 21 trang 65 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top