Hướng dẫn giải bài 20 trang 65 sgk hình học lớp 10

Sử dụng tính chất của tích vô hướng giữa hai vectơ xác định những khẳng định đúng và sai

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào dưới đây là sai?

Hướng dẫn giải bài 20 trang 65 sgk hình học lớp 10

Đáp án

D sai vì
Hướng dẫn giải bài 20 trang 65 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top