Đáp án bài 2 trang 95 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 trang 95 sách giáo khoa Toán lớp 5 tiết luyện tập trung

Bài 2: Diện tích của hình thang ABED lớn hơn diện tích của hình tam giác BEC bao nhiêu đề - xi – mét vuông?

bài 2 trang 95 SGK Toán 5 1

Đáp án

Diện tích hình thang ABED là :

bài 2 trang 95 SGK Toán 5 2

Diện tích hình tam giác BEC là:

bài 2 trang 95 SGK Toán 5 3

Diện tích hình thang ABED lớn hơn diện tích hình tam giác BEC:

2,46 - 0,78 = 1,68 (dm²)

Đáp số: 1,68 dm²

doctailieu.com
Tải về
23/07/2018    03:41 AM
23/07/2018    03:41 AM
Back to top