Mục lục bài học

Bài 2 trang 94 sgk Đại số 10

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 94 sách giáo khoa môn Toán lớp 10 phần đại số : Giải các bất phương trình bằng cách lập bảng xét dấu

Giải Toán 12: Hướng dẫn giải và đáp án bài tập 2 trang 94 sách giáo khoa Toán Đại số lớp 10 - Bài 3: Dấu của nhị thức bậc nhất

Đề bài: Giải các bất phương trình

Cách giải bài 2 trang 94 sgk đại số lớp 10

Đáp án bài 2 trang 94 sgk Đại số lớp 10


Cách giải bài 2 trang 94 sgk đại số lớp 10
Tập nghiệm của phương trình là: 


Cách giải bài 2 trang 94 sgk đại số lớp 10
Tập nghiệm của phương trình là: 


Cách giải bài 2 trang 94 sgk đại số lớp 10
Tập nghiệm của phương trình là: 


Cách giải bài 2 trang 94 sgk đại số lớp 10

Tập nghiệm của phương trình là: 

--------------------------------------------------------------------

    Trên đây là lời giải bài 2 trang 94 sách giáo khoa Đại số 10, các bạn có thể tham khảo thêm đáp án giải đại số 10 bài 3 trang 94 hoặc hướng dẫn phương pháp giải Toán lớp 10 khác tại doctailieu.com.

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu