Đáp án bài 2 trang 92 SGK Toán 5

Xem ngay giải bài tập toán 5: bài 2 trag 92 sách giáo khoa toán lớp 5 tiết học về hình thang

Bài 2: Trong ba hình dưới đây, hình nào có:

bài 2 trang 92 SGK Toán 5
 

- Bốn cạnh và bốn góc?

- Hai cặp cạnh đối diện song song?

- Chỉ có một cặp đối diện song song?

- Có bốn góc vuông?

Đáp án

- Cả ba hình đều có bốn cạnh và bốn góc.

- Hình 1 và 2 đều có hai cặp cạnh đối diện song song.

- Hình 3 chỉ có một cặp cạnh đối diện song song.

- Hình 1 có bốn góc vuông.

doctailieu.com
Tải về
22/07/2018    07:38 AM
22/07/2018    07:38 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top