Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 2 trang 88 sgk

Viết phương trình hai chuyển động thành phần của chuyển động nén ngang

Đề bài

Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

Đáp án

- Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 2 trang 88 sgk

- Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình:


Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 2 trang 88 sgk

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 2 trang 88 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu