Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 2 trang 88 sgk

Xuất bản ngày 11/08/2018

Viết phương trình hai chuyển động thành phần của chuyển động nén ngang

Mục lục nội dung

Đề bài

Viết các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang và cho biết tính chất của mỗi chuyển động thành phần.

Đáp án

- Chuyển động thành phần theo trục Ox là chuyển động thẳng đều với các phương trình

Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 2 trang 88 sgk

- Chuyển động thành phần theo trục Oy là chuyển động rơi tự do với các phương trình:


Giải bài tập Vật Lý lớp 10 bài 2 trang 88 sgk

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM