Hướng dẫn giải bài 2 trang 88 sgk hình học lớp 10

Tiếp tục làm quen với phương trình chính tắc của một elip

Đề bài

Lập phương trình chính tắc của elip biết

a) Trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 8 và 6

b) Trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6

Đáp án

Hướng dẫn giải bài 2 trang 88 sgk hình học lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top