Bài 2 trang 83 sgk hình học lớp 10

Hướng dẫn giải bài tập và đáp án bài 2 trang 83 SGK hình học 10

Đề bài

Lập phương trình đường tròn (C) trong các trường hợp sau

Đáp án bài 2 trang 83 sgk hình học lớp 10

Đáp án bài 2 trang 83 sgk hình học 10


Đáp án bài 2 trang 83 sgk hình học lớp 10

b) Đường tròn tiếp xúc với đường thẳng d nên khoảng cách từ tâm I tới đường thẳng d phải bằng bán kính đường tròn:
Đáp án bài 2 trang 83 sgk hình học lớp 10

Vậy phương trìh cần tìm là
Đáp án bài 2 trang 83 sgk hình học lớp 10

c) Tâm I là trung điểm của AB nên


Đáp án bài 2 trang 83 sgk hình học lớp 10

» Bài tham khảo: Bài 1 trang 83 sgk hình học 10

doctailieu.com
Tải về
bài viết bạn đã xem
Back to top