Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 82 sgk

Xác định rõ thế nào là lực hướng tâm, liệu lực hướng tâm có phải là lực hấp dẫn?

Đề bài

a) Lực hướng tâm có phải là một loại lực mới như lực hấp dẫn hay không?
b) Nếu nói (trong ví dụ b sgk) vật chịu 4 lực Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 82 sgk và Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 82 sgk thì đúng hay sai? Tại sao?

Đáp án

a) Lực hướng tâm không phải là một loại lực mới như lực hấp dẫn, lực hướng tâm có thể là một lực hoặc hợp lực của các lực chúng ta đã học

b) Nếu nói (trong ví dụ b sgk) vật chịu 4 lực Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 82 sgk và Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 82 sgk là sai
Vì trong trường hợp này vật chỉ chịu tác dụng của 3 lực Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 82 sgk. Lực ma sát chỉ đóng vai trò là lực hướng tâm.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 82 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu