Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 2 trang 82 sgk Toán 5

Giải bài tập 2 trang 82 sách giáo khoa toán lớp 5 tiết học giới thiệu máy tính bỏ túi

Bài 2: Viết các phân số sau thành số thập phân (cho phép sử dụng máy tính bỏ túi):

bài 2 trang 82 sgk Toán 5

Đáp án

Các em ấn máy tính theo từng số thập phân bằng cách chia tử số cho mẫu số như sau:

- Ấn 3 : 4 = 

Đáp số: 0,75

- Ấn 5 : 8 = 

Đáp số: 0,625

- Ấn 6 : 2 5 =,

Đáp số: 0,24

- Ấn 5 : 4 0 =

Đáp số: 0,125

doctailieu.com
Tải về
20/07/2018    11:56 AM
20/07/2018    11:56 AM
bài viết bạn đã xem
Back to top