Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 2 trang 79 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Hướng dẫn giải bài 2 tiết luyện tập chung trang 79 sách giáo khoa toán lớp 5

Bài 2 Luyện tập chung : Tính:

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2;

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

Đáp án

a) (131,4 – 80,8) : 2,3 + 21,84 x 2

= 50,6 : 2,3 + 43,68

= 22 + 43,68

= 65,68

b) 8,16 : (1,32 + 3,48) – 0,345 : 2

= 8,16 : 4,8 – 0,1725

= 1,7 – 0,1725

= 1,5275

doctailieu.com
Tải về
19/07/2018    19:52 PM
19/07/2018    19:52 PM
Back to top