Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 78 sgk

Hệ số của ma sát trượt là gì, nêu những yếu tố có khả năng ảnh hưởng tới hệ số này

Đề bài

Hệ số ma sát trượt là gì? Nó phụ thuộc vào những yếu tố nào? Viết công thức của lực ma sát trượt?

Đáp án

Ta có: Fms = μt. N
Trong đó μt là hệ số ma sát trượt phụ thuộc vào vật liệu và tình trạng của hai mặt tiếp xúc và được dùng để tính lực ma sát trượt.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X