Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 2 trang 78 sgk Toán 5 về tỉ số phần trăm tiếp theo

Hướng dẫn giải bài 2 trang 78 sách giáo khoa toán 5 tiết học giải toán về tỉ số phần trăm tiếp theo

Bài 2. Kiểm tra một sản phẩm của một xưởng may, người ta thấy có 732 sản phẩm đạt chuẩn, chiếm 91,5% tổng số sản phẩm. Tính tổng số sản phẩm.

Đáp án

Tổng sản phẩm của một xưởng đó là:

732 : 91,5 x 100 = 800 (sản phẩm)

Đáp số 800 sản phẩm.

doctailieu.com
Tải về
17/07/2018    21:32 PM
17/07/2018    21:32 PM
Back to top