Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Bài 2 trang 74 sách giáo khoa Toán 5

Hướng dẫn giải bài tập 2 trang 74 SGK Toán lớp 5 tập 1 tiết học về tỉ số phần trăm

Bài 2: Kiểm tra sản phẩm của một nhà máy, người ta thấy trung bình cứ 100 sản phẩm thì có 95 sản phẩm đạt chuẩn. Hỏi số sản phẩm đạt chuẩn chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số sản phẩm của nhà máy?

Đáp án bài 2 trang 74 sgk Toán 5

Số sản phẩm đạt chuẩn chiếm số % tổng số sản phẩm của nhà máy là:

95 : 100 = 95%

Đáp số: 95%

» Bài tham khảo: Bài 1 trang 74 sgk Toán 5

doctailieu.com
Tải về
16/07/2018    13:22 PM
16/07/2018    13:22 PM
bài viết bạn đã xem
Back to top