Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 2 trang 71 sách giáo khoa Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 trang 71 SGK Toán lớp 5 tiết học chia một số thập phân cho một số thập phân

Bài 2: Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án

Tóm tắt:

4,5l dầu    : 3,42kg

8l dầu : .....kg?

1l dầu hỏa nặng:

3,42 : 4,5 = 0,76 (kg)

8l dầu hỏa nặng:

0,76 x 8 = 6,08 (kg)

Đáp số: 6,08kg.

doctailieu.com
Tải về
15/07/2018    07:13 AM
15/07/2018    07:13 AM
Back to top