Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 2 trang 70 sách giáo khoa Toán 5

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 trang 70 sgk Toán lớp 5 tiết học chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Bài 2: Tính nhẩm:

a) 32 : 0,1

32 : 10

b) 168 : 0,1

168 : 10

c) 934 : 0,01

934 : 100

Đáp án

a) 32 : 0,1 = 320

32 : 10 = 3,2

b) 168 : 0,1 = 1680

168 : 10 = 16,8

c) 934 : 0,01 = 93400

934 : 100 = 9,34

doctailieu.com
Tải về
14/07/2018    17:53 PM
14/07/2018    17:53 PM
Back to top