Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Cách giải bài 2 trang 70 đại số lớp 10

Các em được tiếp xúc với một khái niệm mới thế nào là phương trình hệ quả? cho ví dụ cụ thể

Đề bài:

Thế nào là phương trình hệ quả? Cho ví dụ

Đáp án: 

Phương trình Cách giải bài 2 trang 70 đại số lớp 10 là phương trình hệ quả của phương trình Cách giải bài 2 trang 70 đại số lớp 10 nếu tập nghiệp của phương trình 2 là tập con của tập nghiệm của phương trình 1

Ví dụ:

Cách giải bài 2 trang 70 đại số lớp 10 là phương trình hệ quả của phương trình Cách giải bài 2 trang 70 đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Cách giải bài 2 trang 70 đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu