Mục lục bài học

Cách giải bài 2 trang 70 đại số lớp 10

Các em được tiếp xúc với một khái niệm mới thế nào là phương trình hệ quả? cho ví dụ cụ thể

Đề bài:

Thế nào là phương trình hệ quả? Cho ví dụ

Đáp án: 

Phương trình Cách giải bài 2 trang 70 đại số lớp 10 là phương trình hệ quả của phương trình Cách giải bài 2 trang 70 đại số lớp 10 nếu tập nghiệp của phương trình 2 là tập con của tập nghiệm của phương trình 1

Ví dụ:

Cách giải bài 2 trang 70 đại số lớp 10 là phương trình hệ quả của phương trình Cách giải bài 2 trang 70 đại số lớp 10
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu