Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 5 Học Kỳ 1

Đáp án bài 2 trang 68 sách giáo khoa Toán lớp 5

Xem cách làm và đáp án bài 2 trang 68 SGK Toán lớp 5 tiết học chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Bài 2: May 25 bộ quần áo như nhau hết 70m vải. Hỏi may 6 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu mét vải?

Tóm tắt:

25 bộ: 70m

6 bộ: …m?

Đáp án

May 1 bộ quần áo hết số mét vải là:

70 : 25 = 2,8 (m)

May 6 bộ quần áo hết số mét vải là:

2,8 x 6 = 16,8 (m)

Đáp số: 16,8 mét vải

doctailieu.com
Tải về
Back to top