Mục lục bài học

Cách giải bài 2 trang 68 sgk đại số lớp 10

Các em luyện tập thêm với dạng bài tập giải hệ phương trình theo dữ kiện đề bài

Đề bài: Giải các hệ phương trình sau


Đáp án:

a. Giải bằng phương pháp thế 

Thế vào phương trình thứ hai:


Kết luận: phương trình có nghiệm duy nhất: 

Giải bằng phương pháp cộng đại số: Nhân hai vế của phương trình thứ hai với -2 rồi cộng với phương trình thứ nhất ta được 


b. Giải tương tự câu a

c. Để tránh tính toán trên các phân số ta nhân phương trình thứ nhất với 6, nhân phương trình thứ hai với 12


Lấy phương trình thứ nhất trừ đi phương trình thứ hai ta được: 


d. Nhân mỗi phương trình với 10 ta được 

Nhân phương trình thứ nhất với 2 cộng vào phương trình thứ hai ta được


 

doctailieu.com
Tải về
Back to top