Hướng dẫn giải bài 2 trang 63 sgk hình học lớp 10

Xác định tính đúng sai của các khẳng định dựa vào tính chất lượng giác của hai góc bù nhau

Đề bài

Cho Hướng dẫn giải bài 2 trang 63 sgk hình học lớp 10 là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào sai?

Đáp án

D sai vì: Với hai góc bù sau thì có sin bằng nhau, còn các giá trị lượng giác khác là đối nhau.

doctailieu.com
Tải về
Back to top