Mục lục bài học

Đáp án bài 2 trang 62 sgk đại số lớp 10

Một dạng toán mới được giới thiệu là giải và biện luận phương trình theo tham số

Đề bài: Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m

Đáp án bài 2 trang 62 sgk đại số lớp 10
Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 62 sgk đại số lớp 10
Vậy phương trình vô nghiệm

Đáp án bài 2 trang 62 sgk đại số lớp 10
Vậy phương trình có vô số nghiệm

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu