Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Đáp án bài 2 trang 62 sgk đại số lớp 10

Một dạng toán mới được giới thiệu là giải và biện luận phương trình theo tham số

Đề bài: Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m

Đáp án bài 2 trang 62 sgk đại số lớp 10
Đáp án:

Đáp án bài 2 trang 62 sgk đại số lớp 10
Vậy phương trình vô nghiệm

Đáp án bài 2 trang 62 sgk đại số lớp 10
Vậy phương trình có vô số nghiệm

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đáp án bài 2 trang 62 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu