Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Hướng dẫn làm bài 2 trang 50 sgk đại số lớp 10

Xét sự biến thiên của hàm số, tìm điều kiện để hàm số là hàm đồng biến và hàm nghịch biến

Đề bài:

Thế nào là hàm số đồng biến, nghịch biến trên khảong (a, b)?

Đáp án:

Hàm số đồng biến trên (a, b)


Hàm số nghịch biến trên (a, b)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn làm bài 2 trang 50 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu