Mục lục bài học

Hướng dẫn làm bài 2 trang 42 sgk đại số lớp 10

Xác định các tham số của đồ thị hàm số sao cho đồ thị đi qua những điểm cho trước

Đề bài: xác định a, b để đồ thị hàm số  đi qua các điểm

a) A (0;3) và 

b) A (1;2) và B (2;1)

c) A (15;-3) và B (21;-3)

Đáp án:

a) Đồ thị hàm số  đi qua A, B nên tọa độ của A, B thỏa mãn phương trình 
Ta có hệ phương trình 
Vậy phương trình của đường thẳng đi qua 

b) a = -1, b = 3

Phương trình đường thẳng cần tìm là 

c) a = 0, b = -3

Phương trình đường thẳng cần tìm là 

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu