Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Hướng dẫn làm bài 2 trang 42 sgk đại số lớp 10

Xác định các tham số của đồ thị hàm số sao cho đồ thị đi qua những điểm cho trước

Đề bài: xác định a, b để đồ thị hàm số  đi qua các điểm

a) A (0;3) và 

b) A (1;2) và B (2;1)

c) A (15;-3) và B (21;-3)

Đáp án:

a) Đồ thị hàm số  đi qua A, B nên tọa độ của A, B thỏa mãn phương trình 
Ta có hệ phương trình 
Vậy phương trình của đường thẳng đi qua 

b) a = -1, b = 3

Phương trình đường thẳng cần tìm là 

c) a = 0, b = -3

Phương trình đường thẳng cần tìm là 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Hướng dẫn làm bài 2 trang 42 sgk đại số lớp 10 để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu