Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Đáp án bài 2 trang 23 sgk đại số lớp 10

Các em được làm dạng toán viết quy tròn số gần đúng để được một giá trị chính xác nhất

Đề bài 2 trang 23 sgk:

Chiều dài của một cái cầu là L = 1745,25m +/- 0,01m. Hãy viết số quy tròn của số gần đúng 1745,25

Đáp án:

Độ chính xác của số đo là chữ số 5 ở hàng phần trăm nên không đáng tin ta phải bỏ theo quy tắc làm tròn . Cộng thêm 1 vào hàng kế tiếp ( 2+1 = 3).

Tóm lại các chữ số đáng tin là: 1 7 4 5 2 và chiều dài cần viết dưới dạng chuẩn là d = 1745,30.

doctailieu.com
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu