Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 191 sgk

Các em được làm quen với khái niệm về định luật Húc cũng như những ứng dụng của nó

Đề bài

Phát biểu và viết công thức định luật Húc về biến dạng cơ của vật rắn?

Đáp án

Trong giới hạn đàn hồi, độ biến dạng tỉ đối của vật rắn (đồng chất, hình trụ) tỉ lệ thuận với ứng suất tác dụng vào vật đó.

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 191 sgk
với α là hệ số tỉ lệ phụ thuộc chất liệu vật rắn (N/m).

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 191 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu