Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 186 sgk

Thế nào là chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể, hãy phân biệt chúng

Đề bài

Phân biệt chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể ?

Đáp án

Vật rắn đơn tinh thể là vật được cấu tạo từ một tinh thể hoặc nhiều tinh thể nhỏ liên kết theo một trật tự xác định.
Vật rắn đa tinh thể là vật được cấu tạo từ nhiều tinh thể nhỏ liên kết hỗn độn.

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 186 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu