Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 162 sgk

Viết hệ thức liên hệ giữ P và T trong quá trình đẳng tích của lượng khí nhất định

    Tóm tắt bài viết:

Đề bài

Viết hệ thức liên hệ giữa p và T trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định.

Đáp án

Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 162 sgk
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 162 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu