Mục lục bài học
Phần I : Cơ học

Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 136 sgk

Xét sự biến thiên của động năng khi phụ thuộc vào những điều kiện cụ thể

Đề bài

Khi nào động năng của vật:
a) biến thiên,                b) tăng lên,                 c) giảm đi?

Đáp án

- Động năng của một vật biến thiên khi các lực tác dụng lên vật sinh công.
- Khi lực tác dụng lên vật sinh công dương thì động năng của vật tăng ( tức là vật thu thêm công - hay vật sinh công âm)
- Ngược lại, khi lực tác dụng lên vật sinh công âm thì động năng của vật giảm (tức vật sinh công dương)

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 136 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu