Vật Lý lớp 10 đáp án bài 2 trang 132 sgk

Phát biểu định nghĩa về công và công suất cùng với ý nghĩa vật lý của công suất

Đề bài

Phát biểu định nghĩa công suất và đơn vị công suất. Nêu ý nghĩa vật lí của công suất.

Đáp án

- Công suất là đại lượng đo bằng công sinh ra trong một đơn vị thời gian.
- Đơn vị của công suất: Jun/giây (W). Ngoài ra còn có W.h
- Ý nghĩa vật lí của công suất: Khả năng thực hiện công nhanh hay chậm trong 1 đơn vị thời gian . Công suất càng lớn, trong 1 đơn vị thời gian thực hiện được nhiều công hơn .

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

TẢI VỀ

X