Mục lục bài học

Hướng dẫn giải bài 2 trang 122 sgk đại số lớp 10

Tiếp tục các em luyện tập dạng bài tính trung bình của các bảng phân bố

Đề bài:

Trong một trường THPT, để tìm hiểu tình hình học Toán của hai lớp 10A 10B gười ta cho hai lớp đó đồng thời làm bài thi môn Toán theo cùng một đề thi và lập được hai bảng phân bố tần số ghép lớp sau đây:

Điểm thi của lớp 10A

Hướng dẫn giải bài 2 trang 122 sgk đại số lớp 10

Điểm thi của lớp 10B
Hướng dẫn giải bài 2 trang 122 sgk đại số lớp 10

Đáp án
Hướng dẫn giải bài 2 trang 122 sgk đại số lớp 10

doctailieu.com
Tải về
Back to top