Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Đại Số lớp 10 đáp án bài 2 trang 113 sgk

Tiếp tục với dạng bài tập lập bảng tần số nhằm giúp các em nắm vững vàng kiến thức hơn

Đề bài:

Cho bảng phân bố tần số ghép lớp sau

Độ dài của 60 lá dương xỉ trưởng thành

Đại Số lớp 10 đáp án bài 2 trang 113 sgk
a) Lập bảng phân phối tần số ghép lớp

b) Dựa vào kết quả câu a hãy nêu rõ trong 60 lá dương xỉ được khảo sát:

số lá có độ dài dưới 30cm chiếm bao nhiêu phần trăm

Số lá có độ dài từ 30cm đến 50cm chiếm bao nhiêu phầ trăm

Đáp án:

Bảng phân phối tần số ghép lớp

Đại Số lớp 10 đáp án bài 2 trang 113 sgk
 

doctailieu.com
Nội dung trên có thể chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng TẢI VỀ hoặc ĐỌC ONLINE Đại Số lớp 10 đáp án bài 2 trang 113 sgk để xem ở dưới đây
Tải về
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu