Mục lục bài học
Giải Bài Tập Vật Lý 11

Đáp án bài 2 trang 14 sách giáo khoa Vật lý 11

Xem ngay hướng dẫn trả lời bài 2 trang 14 sách giáo khoa Vật lý lớp 11 tiết học vềthuyết êlectron và định luật bảo toàn điện tích

Bài 2 Giải thích sự nhiễm điện dương của một quả cầu kim loại do tiếp xúc bằng thuyết êlectron.

Trả lời

Khi cho quả cầu kim loại tiếp xúc với một vật nhiễm điện dương thì vật nhiễm điện dương sẽ hút các êlectron tự do của quả cầu kim loại qua nó cho đến khi điện tích hai vật cân bằng. Do đó sau khi tiếp súc với vật nhiễm điện dương thì quả cầu kim loại cũng sẽ nhiễm điện dương vì bị mất êlectron.

doctailieu.com
Tải về
16/08/2018    03:26 AM
16/08/2018    03:26 AM
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu