Đáp án bài 2 trang 100 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung

Xem ngay hướng dẫn giải bài 2 tiết luyện tập chung trang 100 sách giáo khoa Toán lớp 5

Bài 2 Luyện tập chung : Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Hỏi chu vi của hình tròn lớn hơn chu vi của hình tròn bé bằng bao nhiêu xăng – ti – mét ?

bài 2 trang 100 SGK Toán 5 tiết luyện tập chung
 

Đáp án

Bán kính hình tròn lớn dài:

60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi hình tròn lớn là:

75 x 2 x 3,14 = 471 (cm)

Chu vi hình tròn bé là:

60 x 2 x 3,14 = 376,8 (cm)

Chu vi hình tròn lớn hơn chu vi hình tròn bé là:

471 – 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2 cm

Cách khác: Các em còn có thể giải gọn hơn như sau:

Đường kình hình tròn lớn hơn đường kính hình tròn bé là:

15 x 2 = 30 (cm)

Chu vi hình tròn lớn lớn hơn chu vi hình tròn bé là:

30 x 3,14 = 94,2 (cm)

doctailieu.com
Back to top