Đáp án bài 2 tiết luyện tập chung trang 89 SGK Toán 5

Hướng dẫn giải bài 2 trang 89 sách giáo khoaToán 5 tiết luyện tập chung phần 1

Bài 2 Luyện tập chung phần 1Trong bể cá có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

A. 5%

B. 20%

C. 80%

D. 100%

Đáp án

Vì 20 : 25 = 0,8 = 80%

=>Khoanh vào C

doctailieu.com
Back to top