Mục lục bài học
Giải Toán Đại Số 10

Bài 2 trang 13 sgk Đại số 10

Đáp án giải bài tập 2 trang 13 sách giáo khoa môn Toán Đại số lớp 10 bài học về tập hợp - Chương 1: Mệnh đề và Tập hợp

Đề bài

Trong hai tập hợp A và B dưới đây, tập hợp nào là con của tập hợp còn lại ? Hai tập hợp A và B có bằng nhau không ?

a) AA là tập hợp các hình vuông

     BB là tập hợp các hình thoi.

Đáp án bài 2 trang 13 sgk Đại số 10

a) Mỗi hình vuông là một hình thoi (có một góc vuông). 
b) Mỗi số là ước của 6 là một ước chung của 24 và 30.

24 và 30 có ước chung lớn nhất là 6, do đó mỗi ước chung của 24 và 30 là một ước của 6. Vậy 

--------------------------------------------------------------------

» Tham khảo thêm:

doctailieu.com
bài viết bạn đã xem
Back to top
Fanpage Đọc tài liệu