Mục lục bài học
Giải Toán Lớp 1

Đáp án bài 2 , bài 3 , bài 4 trang 79 sách giáo khoa Toán lớp 1

Hướng dẫn các giải và đáp án các bài tập 2, 3 và bài 4 tại trang 79 SGK môn Toán lớp 1 giúp các bạn tham khảo trước khi hướng dẫn các bé ôn tập lại những kiến thức đã được học trên lớp.

BÀI 2 trang 79 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Tính

8 + 1 = 7 + 2 = 6 + 3 = 5 + 4 =
9  - 1 = 9 - 2 = 9 - 3 = 9 - 4 =
9 - 8 = 9 - 7 = 9 - 6 = 9 - 5 =

Đáp án:

8 + 1 = 9 7 + 2 = 9 6 + 3 = 9 5 + 4 = 9
9  - 1 = 8 9 - 2 = 7 9 - 3 = 6 9 - 4 = 5
9 - 8 = 1 9 - 7 = 2 9 - 6 = 3 9 - 5 = 4

BÀI 3 trang 79 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Điền số?

Bài 3 trang 79 sách giáo khoa toán lớp 1

Đáp án:

Đáp án bài 3 trang 79 sách giáo khoa toán lớp 1
 

BÀI 4 trang 79 SGK Toán lớp 1

Đề bài: Viết phép tính thích hợp?:


Bài 4 trang 79 sách giáo khoa toán lớp 1
 

Đáp án:

Đáp án bài 4 trang 79 sách giáo khoa toán lớp 1
 

doctailieu.com
Back to top