Giải toán hình học lớp 10 bài 19 trang 96 sgk

Cho ba điểm phân biệt, xác định phương trình đường tròn đi qua ba điểm đã cho

Đề bài

Đường tròn đi qua ba điểm A (0;2), B (-2:0), C (2;0) có phương trình là

Giải toán hình học lớp 10 bài 19 trang 96 sgk

Đáp án
Giải toán hình học lớp 10 bài 19 trang 96 sgk

Do đó chọn D
 

doctailieu.com
Tải về
Back to top